top of page

Cleber / News 

Mattoidz stiwdio 2023.JPG
Mattoidz Fel na Mai 2023 - 2.JPG
stiwdio gefn.jpg

Nôl yn Fflach / Back in the studio

Chwefror 2023 February

Ni di bod yn recordio cwpwl o draciau newydd yn stiwdio Fflach. Bydd y caneuon 'Blodeuo' a  'Dilyn y Dorf' mas nes mlaen yn 2023.

We've been recording back in Fflach studios where it all began in 2003. Looking forward to releasing two new songs later in 2023.  

Gigs cyntaf ers 7 mlynedd / First gigs in a while...

Mai / May 2023

Wedi joio chwarae ein gigs cyntaf ers 7 mlynedd yng ngwyl Fel na Mai Crymych a Parti Ponty draw ym mharc Ynysangharad Pontypridd.

It's been great playing our first gigs in seven years at Fel na Mai in Pembrokeshire and in Pontypridd at Parti Ponty. Great to be back on stage!  

Ar y teledu / TV appearance

Hydref 2023 Autumn

Cyffrous iawn i ddweud byddwn ni ar y teledu yn ystod Hydref 2023. Rhagor o fanylion i ddod, ond yn y cyfamser dyma'r tro dwetha fuond ni ar y teledu Mattoidz - Be' Ti 'Di Neud - YouTube...

Very excited to be appearing on TV later in 2023. More details to follow, but in the meantime here's the last time we were on TV Mattoidz - Be' Ti 'Di Neud - YouTube...

bottom of page